BIP- Sąd Rejonowy

Status prawny lub forma prawna jednostki
Sądy działają na podstawie Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej oraz ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. - Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. Nr 98, poz. 1070 z późn. zm.). Konstytutywne podstawy statusu prawnego dla sądu stanowi art. 10 (trójpodział władzy ustawodawczej, wykonawczej i sądowniczej) i art. 175 (wymiar sprawiedliwości w RP sprawują Sąd Najwyższy, sądy powszechne, sądy administracyjne, sądy wojskowe) Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. (Dz. U. Nr 78, poz. 483) oraz art. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. - Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. Nr 98, poz. 1070 z późn. zm.) stanowiący, iż sądami powszechnymi są sądy rejonowe, sądy okręgowe oraz sądy apelacyjne.

 

Organizacja jednostki
Organizacyjne działanie Sądu opiera się na przepisach:
• ustawy z dnia 27 lipca 2001 roku - Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. Nr 98, poz. 1070 z późn. zm.),
• rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 16 października 2002 r. w sprawie sądów apelacyjnych, sądów okręgowych i sądów rejonowych oraz ustalenia ich siedzib i obszarów właściwości (Dz. U. Nr 180, poz. 1508 z późn. zm.),
• rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 23 lutego 2007 roku - Regulamin urzędowania sądów powszechnych (Dz. U. Nr 38, poz. 249).Informacje o godzinach pracy Sądu:
Biuro Obsługi Interesanta, I piętro, tel.: 22 7334 100
Godziny przyjęć interesantów:
poniedziałek 8:30-18:00
wtorek - piątek 8:30-15:30
w godzinach 11.30-11.45 oraz 12.30-12.45 (zmniejszona ilość stanowisk do obsługi interesantów)

Kasa Sądu, I piętro,
Godziny przyjęć interesantów:
poniedziałek 8:30–17:50
wtorek-piątek 8:30–15:30
przerwa: 12.30-12.45

Biuro Podawcze Sądu, pok. 1 (parter), tel. 22 7334 001
Godziny przyjęć interesantów:
poniedziałek 8:30–18:00
wtorek-piątek 8:30–15:30

Ostatnia modyfikacja 20-01-2017