BIP- Sąd Rejonowy

BIP- Sąd Rejonowy w Pruszkowie
Sąd Rejonowy w Pruszkowie działa w obszarze właściwości Sądu Okręgowego w Warszawie dla miast Piastów i Pruszków oraz gmin: Brwinów, Michałowice, Nadarzyn, Ożarów Mazowiecki, Raszyn i Stare Babice.

 

Status prawny lub forma prawna jednostki
Sądy działają na podstawie Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej oraz ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. - Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. Nr 98, poz. 1070 z późn. zm.). Konstytutywne podstawy statusu prawnego dla sądu stanowi art. 10 (trójpodział władzy ustawodawczej, wykonawczej i sądowniczej) i art. 175 (wymiar sprawiedliwości w RP sprawują Sąd Najwyższy, sądy powszechne, sądy administracyjne, sądy wojskowe) Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. (Dz. U. Nr 78, poz. 483) oraz art. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. - Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. Nr 98, poz. 1070 z późn. zm.) stanowiący, iż sądami powszechnymi są sądy rejonowe, sądy okręgowe oraz sądy apelacyjne.

 

Organizacja jednostki
Organizacyjne działanie Sądu opiera się na przepisach:
• ustawy z dnia 27 lipca 2001 roku - Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. Nr 98, poz. 1070 z późn. zm.),
• rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 16 października 2002 r. w sprawie sądów apelacyjnych, sądów okręgowych i sądów rejonowych oraz ustalenia ich siedzib i obszarów właściwości (Dz. U. Nr 180, poz. 1508 z późn. zm.),
• rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 23 lutego 2007 roku - Regulamin urzędowania sądów powszechnych (Dz. U. Nr 38, poz. 249).


Plan działalności dla Sądu Rejonowego w Pruszkowie na rok 2016


Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej w Sądzie Rejonowym w Pruszkowie za rok 2015

Sprawozdanie z wykonania planu działalności Sądu Rejonowego w Pruszkowie za rok 2015

Plan działalności dla Sądu Rejonowego w Pruszkowie na rok 2015


Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej w Sądzie Rejonowym w Pruszkowie za rok 2014

Sprawozdanie z wykonania planu działalności Sądu Rejonowego w Pruszkowie za rok 2014

Plan działalności dla Sądu Rejonowego w Pruszkowie na rok 2014


Sprawozdanie z wykonania planu działalności Sądu Rejonowego w Pruszkowie za rok 2013

Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej w Sądzie Rejonowym w Pruszkowie za rok 2013

Plan działalności dla Sądu Rejonowego w Pruszkowie na rok 2013


Sprawozdanie z wykonania planu działalności Sądu Rejonowego w Pruszkowie za rok 2012

Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej w Sądzie Rejonowym w Pruszkowie za rok 2012 

Plan działalności Sądu Rejonowego w Pruszkowie na rok 2012

 

Sprawozdanie z wykonania planu działalności dla Sądu Rejonowego w Pruszkowie za rok 2011

Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej w Sądzie Rejonowym w Pruszkowie za rok 2011

Plan działalności Sądu Rejonowego w Pruszkowie na rok 2011

 

 

Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej za 2010r

 

 


Organy i osoby sprawujące funkcje i ich kompetencje

 

Wydziały Sądu Rejonowego w Pruszkowie

I Wydział Cywilny

II Wydział Karny

III Wydział Rodzinny i Nieletnich

V Wydział Karny

VI Wydział Ksiąg Wieczystych 

 

Oddziały Sądu Rejonowego w Pruszkowie

Oddział Finansowy

Oddział Administracyjny

Oddział Kadr

 

Informacje o godzinach pracy Sądu:
Biuro Obsługi Interesanta, I piętro, tel.: 22 7334 100
Godziny przyjęć interesantów:
poniedziałek 8:30-18:00
wtorek - piątek 8:30-15:30
w godzinach 11.30-11.45 oraz 12.30-12.45 (zmniejszona ilość stanowisk do obsługi interesantów)

Kasa Sądu, I piętro,
Godziny przyjęć interesantów:
poniedziałek 8:30–17:50
wtorek-piątek 8:30–15:30
przerwa: 12.30-12.45

Biuro Podawcze Sądu, pok. 1 (parter), tel. 22 7334 001
Godziny przyjęć interesantów:
poniedziałek 8:15–18:00
wtorek-piątek 8:15–15:40


Majątek – stan na 31 grudnia 2015 r.

Wartość majątku Sądu Rejonowego w Pruszkowie, oszacowania na dzień 31.12.2015r. wynosi:

  • budynku i budowle stanowią 3 320 224,00zł
  • urządzenia techniczne i maszyny stanowią 1 217 189,00zł

Nieruchomość w Pruszkowie przy ulicy Kraszewskiego 22, w której mieści się Sąd Rejonowy w Pruszkowie jest w trwałym zarządzie Sądu Rejonowego w Pruszkowie.


Majątek – stan na 31 grudnia 2014 r.

Wartość majątku Sądu Rejonowego w Pruszkowie, oszacowania na dzień 31.12.2014r. wynosi:

  • budynku i budowle stanowią 3 320 224,00zł
  • urządzenia techniczne i maszyny stanowią 1 579 591,00zł

Nieruchomość w Pruszkowie przy ulicy Kraszewskiego 22, w której mieści się Sąd Rejonowy w Pruszkowie jest w trwałym zarządzie Sądu Rejonowego w Pruszkowie.

Majątek - stan na 31 grudnia 2013 r.

Wartość majątku Sądu Rejonowego w Pruszkowie, oszacowana na dzień 31.12.2013 r. wynosi:

  • budynki i budowle stanowią 3 320 224,00 zł
  • urządzenia techniczne i maszyny stanowią 1 352 439,00 zł

Nieruchomość w Pruszkowie przy ulicy Kraszewskiego 22, w której mieści się Sąd Rejonowy w Pruszkowie należy do trwałego zarządu Sądu Okręgowego w Warszawie.

 

Majątek - stan na 31 grudnia 2012 r.

Wartość majątku Sądu Rejonowego w Pruszkowie, oszacowana na dzień 31.12.2012 r. wynosi:

  • budynki i budowle stanowią 3 320 224,00 zł
  • urządzenia techniczne i maszyny stanowią 1 548 900,00 zł

Nieruchomość w Pruszkowie przy ulicy Kraszewskiego 22, w której mieści się Sąd Rejonowy w Pruszkowie należy do trwałego zarządu Sądu Okręgowego w Warszawie.

 

Majątek - stan na 31 grudnia 2011 r.
Wartość majątku Sądu Rejonowego w Pruszkowie, oszacowana na dzień 31.12.2011 r. wynosi 7 965 300, 94 zł w tym:
•budynki i budowle stanowią 3 320 224,00 zł
•urządzenia techniczne i maszyny stanowią 2 002 038,00 zł
Nieruchomość w Pruszkowie przy ulicy Kraszewskiego 22, w której mieści się Sąd Rejonowy w Pruszkowie należy do trwałego zarządu Sądu Okręgowego w Warszawie.Ostatnia modyfikacja 27-10-2016