Konta bankowe

Rachunek dla wpłat sum depozytowych (zabezpieczenia, poręczenia majątkowe, wadia),

BGK o/Warszawa
PLN 04 1130 1017 0021 1000 0190 0004

USD 74 1130 1017 0021 1000 0190 0005

EUR 58 1130 1017 0021 1000 0190 0002

CHF 85 1130 1017 0021 1000 0190 0001

GBP 31 1130 1017 0021 1000 0190 0003


Rachunek dla wpłat zaliczek sądowych (zaliczki na biegłego, kuratora)
BGK o/Warszawa 68 1130 1062 0000 0573 8120 0002


Dochody budżetowe (opłaty sądowe, grzywny, opłaty kancelaryjne, koszty w sprawach cywilnych, karnych, wieczystoksięgowych)
NBP o/Warszawa 24 1010 1010 0072 0122 3100 0000

W tytule przelewu należy umieścić (w zależności od sprawy, której dotyczy):
- Imię i nazwisko
- Sygnaturę akt sprawy lub oznaczenie wydziału
- Numer karty dłużnika
- Numer księgi wieczystej

Opłaty sądowe można uiszczać:
- w kasie sądu
- w urzędzie pocztowym
- banku
Koniecznym jest wskazanie:imienia i nazwiska, sygnatury akt sprawy, numeru karty dłużnika lub numeru księgi wieczystej. W przypadku braku mozliwości podania sygnatury akt sprawy, prosimy o wskazanie, którego wydziału dotyczy postępowanie.


Fundusz Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej
45 1130 1017 0000 0573 8120 0005
Ostatnia modyfikacja 20-01-2017