Konta bankowe

Rachunek dla wpłat sum depozytowych (zabezpieczenia, poręczenia majątkowe, wadia)
BGK o/Warszawa 60 1130 1062 0000 0573 8190 0001

Rachunek dla wpłat zaliczek sądowych (zaliczki na biegłego, kuratora)
BGK o/Warszawa 68 1130 1062 0000 0573 8120 0002

Dochody budżetowe (opłaty sądowe, grzywny, opłaty kancelaryjne, koszty w sprawach cywilnych, karnych, wieczystoksięgowych)
NBP o/Warszawa 24 1010 1010 0072 0122 3100 0000

Fundusz Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej
45 1130 1017 0000 0573 8120 0005

 

UWAGA!!!
Szanowni Państwo, w związku z wprowadzeniem dwóch kont bankowych z dniem 15 kwietnia 2014 r. uprzejmie informujemy, że jeszcze przez 3 miesiące w okresie przejściowym aktywne będzie poprzednie konto:

rachunek dla wpłat sum depozytowych oraz sum na zlecenie (zaliczki na wynagrodzenia biegłych, tłumaczy i kuratorów, poręczenia majątkowe; wadia i zabezpieczenia umów)
BGK o/Warszawa 41 1130 1062 000 0573 8120 0003


Ostatnia modyfikacja 28-07-2014